ΕλληνικάEnglish (UK)
A+ A A-

Μέλη - Συνεργαζόμενοι φορείς

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.), που συστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3404/2005 (Α΄ 260), έχει ως σκοπό την εξοικονόμηση πόρων και την παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών υποστήριξης του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου των μελών του. Ειδικότερα, μεταξύ των στόχων του Σ.Ε.Α.Β. περιλαμβάνονται η συντονισμένη ανάπτυξη των συλλογών των επί μέρους κεντρικών βιβλιοθηκών, η δημιουργία συστήματος διαδανεισμού σε εθνικό επίπεδο, η χάραξη κοινής στρατηγικής στον τομέα της πρόσβασης σε ηλεκτρονικό υλικό με σκοπό την αποτελεσματικότερη για τη χώρα διαχείριση των πηγών πληροφόρησης και η υιοθέτηση κοινών προτύπων και δεικτών απόδοσης των υπηρεσιών τους.

Μέλη του Συνδέσμου είναι όλα τα Α.Ε.Ι. της χώρας (22 Πανεπιστήμια και 14 Τ.Ε.Ι.), η Ακαδημία Αθηνών και η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.

Εξάλλου, στο πλαίσιο των δράσεών του, ο Σ.Ε.Α.Β. συνεργάζεται με φορείς της Ελλάδας και της Κύπρου. Συνεργαζόμενα μέλη του είναι το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, οι ερευνητικοί φορείς που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και τα 3 Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου.

 

Πανεπιστήμια

Τα 22 Πανεπιστήμια της Ελλάδας είναι μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. 

 1. Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
  Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
  Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
  Ιόνιο Πανεπιστήμιο
  Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  Πανεπιστήμιο Αιγαίου
  Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
  Πανεπιστήμιο Κρήτης
  Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
  Πανεπιστήμιο Πατρών
  Πανεπιστήμιο Πειραιώς
  Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
  Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
  Πολυτεχνείο Κρήτης
  Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

 

Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Τα 14 Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας είναι μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Ασπαίτε

ΤΕΙ Αθήνας

ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

ΤΕΙ Ηπείρου

ΤΕΙ Θεσσαλίας

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

ΤΕΙ Κρήτης

ΤΕΙ Πειραιά

ΤΕΙ Πελοποννήσου

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

ΣΕΑΒ 2016 © Η παρούσα ιστοσελίδα είναι εσωτερική παραγωγή του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών