ΕλληνικάEnglish (UK)
A+ A A-

Διεθνές Συμπόσιο Φιλοσοφίας της Βιβλιοθηκονομίας και Επιστήμης της Πληροφόρησης, 3 - 5 Σεπτεμβρίου 2014

«Ηθική: Θεωρία και Πρακτική»

3 – 5 Σεπτεμβρίου 2014, Κασταμονή, Τουρκία

 

Σκοπός και αντικείμενο
Κατ’ αρχήν, ο καταιγιστικός ρυθμός των αλλαγών στην Τεχνολογία της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας έχει επηρεάσει και τη λειτουργικότητα του πεδίου της Βιβλιοθηκονομίας και της Επιστήμης της Πληροφόρησης, αφού επαγγέλματα και ειδικότητες αλλάζουν, ώστε να συμβαδίσουν με τις εξελίξεις στην επιστήμη και στην τεχνολογία. Ωστόσο, παρά τις αλλαγές σε ορισμένες πτυχές τους, στην ουσία τους διατηρούνται αμετάβλητες. Στις μέρες μας, κι ενώ η έκταση των αλλαγών επιδέχεται συζήτηση, κάποιες θεμελιώδεις αρχές παραμένουν άθικτες. Εν τούτοις, το βασικό χαρακτηριστικό που διαμορφώνει κάθε επάγγελμα και υποστηρίζει τις επιστήμες είναι η ουσία τους, η οποία δεν αλλάζει ούτε με το πέρασμα του χρόνου, αλλά ούτε και με τις εξελίξεις. Η εν λόγω υπόσταση συνιστά ζωτική ανάγκη για όλα τα επαγγέλματα και τις επιστήμες.

Στόχος είναι η οργάνωση μιας σειράς από διεθνή συμπόσια με τίτλο «Φιλοσοφία της Βιβλιοθηκονομίας και της Επιστήμης της Πληροφόρησης», προκειμένου να συζητηθούν τα ηθικά και φιλοσοφικά θεμέλια της Βιβλιοθηκονομίας και της Επιστήμης της Πληροφόρησης. Το θέμα του πρώτου συμποσίου θα είναι «Ηθική: Θεωρία και Πράξη» και θα πραγματοποιηθεί στην Κασταμονή, στις 3 - 5 Σεπτεμβρίου 2014, με τη συνεισφορά και υποστήριξη του Πανεπιστημίου Κασταμονής.

Στο συμπόσιο πρόκειται να συζητηθούν η θέση, η σημασία των ηθικών θεωριών και πρακτικών στον τομέα της Βιβλιοθηκονομίας και της Επιστήμη της Πληροφόρησης, οι απόψεις και οι σκέψεις σχετικά με την αναγκαιότητά της, καθώς και να εξεταστούν τα φιλοσοφικά θεμέλιά της.

Οι θεματικές ενότητες (κύρια και επιμέρους) του συμποσίου αφορούν κυρίως, χωρίς βέβαια να περιορίζονται σε αυτά και μόνο, στα εξής:

 

1. Ιδρύματα Βιβλιοθηκονομίας και Επιστήμης της Πληροφόρησης

Όρια Βιβλιοθηκονομίας και Επιστήμης της Πληροφόρησης

Πυρήνας Βιβλιοθηκονομίας και Επιστήμης της Πληροφόρησης

Εκπαίδευση στη Βιβλιοθηκονομία και Επιστήμη της Πληροφόρησης

Διεπιστημονικά Χαρακτηριστικά Βιβλιοθηκονομίας και Επιστήμης της Πληροφόρησης

Εθνική και Διεθνής αναγνώριση της Βιβλιοθηκονομίας και Επιστήμης της Πληροφόρησης


2. Ηθική και Δίκαιο

Ελευθερία της Έκφρασης

Λογοκρισία

Ελευθερία της Πληροφορίας

Δικαιοσύνη και Ελευθερία

Πνευματική Ιδιοκτησία

Δίκαιο της Πληροφορίας

Ανοικτή Πρόσβαση

Πληροφορική και Ηθική

Γλώσσα, Πολιτισμός και Ηθική

Αρχές και πρότυπα ηθικής συμπεριφοράς

 

3. Επαγγελματική Δεοντολογία / Ηθική

Ηθική της Επιστήμης

Ηθική στη Βιβλιοθηκονομία και Επιστήμη της Πληροφόρησης

Ηθική των Βιβλιοθηκών

Ηθική στην Επιστήμη της Πληροφόρησης

Ηθική των Αρχείων

Ηθική των Πολιτικών Οργανισμών

Επαγγελματισμός

 

4. Ομότιμη Αναθεώρηση και Επιμέλεια

Επιστημονική Έρευνα

Επιστημονικά Περιοδικά και Επιμέλεια

Ομότιμη Αναθεώρηση και Ομότιμοι Αναθεωρητές/Κριτικοί

Λογοκλοπή

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Συμποσίου.

ΣΕΑΒ 2016 © Η παρούσα ιστοσελίδα είναι εσωτερική παραγωγή του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών