ΕλληνικάEnglish (UK)
A+ A A-

Συνέδρια και Ημερίδες της Ένωσης Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Βιβλιοθηκών (LIBER)

Το 45ο Ετήσιο Συνέδριο της LIBER,  με θέμα «Οι βιβλιοθήκες ανοίγουν νέους δρόμους στη γνώση», θα πραγματοποιηθεί στο Ελσίνκι, στον συνεδριακό χώρο Paasitorni, από 29 Ιουνίου έως 1 Ιουλίου 2016. Με αφετηρία το γεγονός πως η διασφάλιση της πρόσβασης στη γνώση παραμένει πάντα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για τις ερευνητικές βιβλιοθήκες, στη νέα ψηφιακή εποχή που χαρακτηρίζεται από ανάπτυξη της Ανοικτής Επιστήμης, οι βιβλιοθήκες δεν περιορίζονται μόνο στη διατήρηση και παροχή πρόσβασης στο περιεχόμενο αλλά ανοίγουν νέα μονοπάτια στη δημιουργία γνώσης και στην αλληλεπίδραση μ’ αυτήν.

Για περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο επισκεφτείτε την παρακάτω ιστοσελίδα.

 


 

Την παραμονή του 45ου συνεδρίου της LIBER, στις 28 Ιουνίου 2016, διοργανώνεται εργαστήριο με τίτλο «Αποτελεσματική εφαρμογή πολιτικών διαχείρισης ερευνητικών δεδομένων» από το LEARN, ένα έργο που χρηματοδοτείται από την ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες για το εργαστήριο επισκεφτείτε την παρακάτω ιστοσελίδα.

 


 

Στο πλαίσιο του συνεδρίου ELPUB 2016, διοργανώνεται σεμινάριο με τίτλο «Το ‘άνοιγμα’ της Συλλογής - Επαναχρησιμοποίηση & Εκδόσεις» από την ομάδα εργασίας της LIBER για τις ψηφιακές συλλογές, το έργο DFG («Το μέλλον των εκδόσεων στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες») και το έργο DARIAH-EU.

Το σεμινάριο θα επικεντρωθεί σε ζητήματα επαναχρησιμοποίησης και διάχυσης πληροφοριών στο πλαίσιο του κύκλου ζωής σύνθετων ψηφιακών συλλογών που χρησιμεύουν ως πηγές για επιστημονική χρήση. Στόχος του είναι να φέρει κοντά επιστήμονες, ερευνητές, εκδοτικές πρωτοβουλίες και εμπειρογνώμονες, προκειμένου να συζητηθούν οι οργανωτικές, κοινωνικο-οικονομικές και τεχνικές πτυχές των σεναρίων επιστημονικού «ανοίγματος», καθώς διάδοσης και έκδοσης των συλλογών στο νέο ψηφιακό περιβάλλον (πρότυπα, προτυποποίηση δεδομένων, κυριότητα και ευθύνη σε βάθος χρόνου, παρουσίαση και πρόσβαση, εμπλουτισμός των συλλογών με περιεχόμενο παραγόμενο από χρήστες, δημοσίευση οντοτήτων κ.ά.).

Για περισσότερες πληροφορίες για το σεμινάριο επισκεφτείτε την παρακάτω ιστοσελίδα.

ΣΕΑΒ 2016 © Η παρούσα ιστοσελίδα είναι εσωτερική παραγωγή του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών